Členské příspěvky

Členské příspěvky 2019/2020

Členské příspěvky se platí ročně, půlročně nebo čtvrtletně a slouží k uhrazení nákladů na haly, vybavení a trenéry. Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích a ke startu v soutěžních utkáních TJ Slovan Havířov. Jelikož trénujeme na více místech po Havířově, vaše dítě má možnost navštěvovat trénink i 5x týdně(podle možností dané kategorie) a stále budete platit stejnou výši příspěvků.
Níže najdete výši příspěvků pro danou kategorii.

KategorieVěkČástkaSplátkaLicence
Muži 19+4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
čtvrtletně 1000,-
500,-
Junioři 17-18 let4400,-ročně 4400,-
pololetně 2200,-
čtvrtletně 1100,-
500,-
Dorostenci 15-16 let4400,-ročně 4400,-
pololetně 2200,-
čtvrtletně 1100,-
neplatí se
Starší žáci 13-14 let4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
čtvrtletně 1000,-
neplatí se
Mladší žáci 11-12 let4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
čtvrtletně 1000,-
neplatí se
Elévové 8-10 let3600,-ročně 3600,-
pololetně 1800,-
čtvrtletně 900,-
neplatí se
Přípravka 5-7 let3600,-ročně 3600,-
pololetně 1800,-
čtvrtletně 900,-
neplatí se

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 2100491838/2010. Vyberte si jednu ze tří variant, jak budete příspěvky platit:

1) roční splátka – Celá částka je uhrazena do 20. září 2019. Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte, že je splátka za celou sezónu a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák- sezona 2019/20.

2) pololetní splátka – Polovina částky je uhrazena do 20. září 2019 a druhá do 20. března 2020  Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaké pololetí daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 1.pololetí 2019/20.

3) čtvrtletní splátka –  Čtvrtina částky je uhrazena do 20. září 2019,druhá do 20. prosince 2019, třetí do 20. března 2020 a čtvrtá do 20. června 2020. Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaký měsíc daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 2. čtvrtleti 2019.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti nebo emailem o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu

Rodiče, kteří u nás mají dvě a více dětí, platí plnou část příspěvků pouze za první dítě. Za každé další platí pouze polovinu příspěvků.
První měsíc zdarma pro nové členy. První splátku tak pošlete o 300 kč nižší a poté už dle rozepsaných termínů.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti nebo emailem podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu.

Licenční poplatky ČFbU

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek(platí pouze pro kategorie Junioři a Muži). Za hráče tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je ČFBU stanoven na 500 Kč za hráče. Částku 500 Kč budou vybírat trenéři během měsíce srpna, u nových členů při převzetí přihlášky. Nebo je možné tuto částku uhradit na klubový účet s popisem Licence a jménem hráče.