Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE a ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Základní informace a kontakty

Korespondenční adresa: TJ Slovan Havířov, Opletalova 1218/8b, Havířov – Šumbark, 73601
Předseda klubu: Labuz Jakub – mob. +420 608 426 058 email: info@tjslovanhavirov.cz
Sekretář: Dušan Bernatík – mob. +420 737 210 800, email: info@tjslovanhavirov.cz
Člen vedení: Zelina Richard – mob. +420 776 107 173

Trenéři přípravky: Dušan Bernatík – mob. +420 737 210 800 a Markéta Mrázová – mob. +420 723 620 750
Trenéři elévů: Lucie Hesková – mob. +420 603 762 828 a Lukáš Rada – mob. +420 731 377 330
Trenér ml.žáků: Filip Konkolský – mob. +420 733 439 055 a David Chládek – mob. +420 736 632 591
Trenér st.žáků: Jakub Mrózek – mob. +420 734 249 238
Trenér dorostenců: Jakub Labuz – mob. +420 608 426 058
Trenér juniorů: Jakub Labuz – mob. +420 608 426 058
Trenér mužů A: Petr Skácel – mob. +420 775 684 539
Trenér mužů B: Filip Juřica – mob. +420 725 006 160
Trenér mužů C: Martin Beliančín – mob. +420 731 936 773

Co je potřeba?

První měsíc máte u nás zdarma, aby si každý vyzkoušel, co florbal obnáší a jestli ho baví. Každý z hráčů by měl vlastnit svou certifikovanou (nálepka IFF) florbalovou hůl. Florbalovou hůl lze zapůjčit po domluvě s trenérem. Každý hráč by měl dále vlastnit míček a vhodnou sportovní obuv(klubové trenýrky a dres se jménem lze objednat u trenéra).
K přijetí za člena TJ Slovan Havířov musí každý zájemce vyplnit a podepsat přihlášku. Tu si můžete vyžádat u trenéra nebo stáhnout z našich internetových stránek v menu klub – přihlášky a formuláře. Aby se hráč mohl účastnit ligových soutěží, musí být členem České florbalové unie a mít zaplacenu hráčskou licenci. K jejímu vyřízení je potřeba vyplněná přihláška do České florbalové unie (najdete na našich webových stránkách nebo si vyžádejte u trenéra) a zaplatit každoročně hráčskou licenci (informace jsou níže). U kategorií přípravek, elévů, ml.žáků, st.žáků a dorostů je výše licence stanovena na 150 Kč/rok, junioři a muži 500 Kč/rok.

Členské příspěvky

Členské příspěvky se platí všech 12 měsíců v roce a jsou aktuálně nastaveny na 300 Kč/měsíc. Celková částka pro mládež na sezónu 2017/18 je 3600 Kč, pro ty co platí ročně a pololetně je částka o něco nižší! Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích (nejlépe 2x týdně) a ke startu v soutěžních utkáních TJ Slovan Havířov. Je pouze na vás, zda vaše dítě navštěvuje trénink 2x týdně nebo i 4x týdně, stále platíte stejné příspěvky. Nezáleží ani na jakou školu dochází, můžete docházet na kterýkoliv trénink dané kategorie.
Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu.

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně převodem na bankovní účet č. 2100491838/2010. Vyberte si jednu ze tří variant, jak budete příspěvky platit:

1) roční splátka – 3300 Kč (vždy DOPŘEDU na celý rok, tj. od 1.7 do 30.6. následujícího roku) Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte, že je splátka za celou sezónu a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák- sezona 2016/17.

2) pololetní splátka – 1700 Kč (vždy DOPŘEDU na pololetí, pololetí jsou od 1.7. do 31.12. a od 1.1. do 30.6.) Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaké pololetí daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 1.pololetí 2016/17.

3) měsíční splátka po 12 měsíců – 300 Kč (vždy předem na následující měsíc – např. říjen musí být uhrazen v září) Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaký měsíc daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – srpen 2016.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Rodiče, kteří u nás mají dvě a více dětí, platí plnou část příspěvků pouze za první dítě. Za každé další platí pouze polovinu příspěvků tj. 1800 kč.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu.

Licenční poplatky ČFbU

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek. Za děti tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je oddílem stanoven na 150 Kč za hráče. Částku 150 Kč budou vybírat trenéři během měsíce září, u nových členů při převzetí přihlášky. Nezapomeňte tuto částku v září uhradit co nejdříve, abyste mohli startovat v ligových utkáních.

Ligové zápasy a společné financování cestovného

Nominaci na zápasy zveřejní trenér dané kategorie vždy na tréninku před zápasy. Datum a čas zápasů naleznete na našich webových stránkách před každým zápasem. V oddíle je zavedeno společné financování nákladů cestovného na zápasy tak, že každý výjezd na zápas mimo Havířov bude zpoplatněn částkou 30 Kč/osoba. Tato částka se rozdělí mezi rodiče, kteří pomohou s přepravou dětí auty.

Průkazky pojištěnce a pojištění členů

Před každým ligovým zápasem je nutné, aby se každý hráč identifikoval občanským průkazem nebo u dětí mladších 15 let kartičkou pojištěnce či její kopií (dodejte trenérům). Hráči jsou pojištěni pouze při ligových utkáních. Upozorňujeme, že během tréninků či přátelských zápasů nejsou členové TJ Slovan Havířov nijak pojištěni. Úrazové pojištění je nutno sjednat si individuálně!

Lékařská prohlídka

Každý hráč musí mít platnou zdravotní prohlídku od svého obvodního lékaře, bez které nemůže nastoupit do soutěžního utkání. Nejedná se prohlídku pro profesionální sportovce od specializovaného doktora, florbalisti jsou výkonnostní sportovci! Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu. Více informací naleznete zde http://tjslovanhavirov.cz/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky a formulář pro lékaře naleznete v sekci klub – přihlášky a formuláře.

Florbalové a veškeré sportovní vybavení + DRESY

Pro nákup veškerého sportovního a florbalového vybavení (florbalky, vaky, atd.) kontaktujte svého trenéra nebo se informujte na tel. čísle +420 608 426 058 (p.Labuz). Náš oddíl disponuje různými slevami – nekupujte drahé hokejky, které lze zakoupit se slevou o několik stovek levněji. Existuje také možnost zakoupení svého vlastního dresu se jménem, více informací Vám podají na vyžádání trenéři.

Trenéři rodičům

Na závěr bychom rádi apelovali na Vás rodiče, snažte se k tréninkům přistupovat zodpovědně a dohlédněte, aby děti nepřemohla lenost. Jedině při pravidelné a poctivé účasti na trénincích a zápasech se mohou zlepšovat a pomáhat tak sobě i svému týmu. Všechny děti mohou v soutěžích nastupovat za svou věkovou kategorii + o jednu vyšší (této možnosti budou trenéři často využívat, aby děti sbírali nové zkušenosti).

clubs_802_logo