Děkujeme Liberty Ostrava

Děkujeme našemu prartnerovi a sponzorovi Liberty Ostrava za podporu rozvoje sportu v MS kraji a hlavně u nás v Hařívově.

Liberty dlouhodobě podporuje rozmanité neziskové a komunitní projekty, které usilují o to, aby se nám ve městě i regionu žilo lépe. Setkáváme se se zástupci okolních obcí a měst a spolupracujeme na projektech sloužících veřejnosti. Nasloucháme také našim zaměstnancům a pomáháme jim realizovat různé prospěšné nápady.

Zaměstnanecké ZAME granty

Každý náš zaměstnanec, který ve svém volném čase dlouhodobě pomáhá v neziskovém sektoru, může požádat o ZAME grant pro „svou“ organizaci až do výše třiceti tisíc korun.

Tento grant měl za cíl nakoupit dětem klubové dresy.

My jsme moc rádi a děkujeme za podporu