Informace pro rodiče

INFORMACE PRO RODIČE

Základní informace a kontakty

Předseda klubu: Labuz Jakub – tel: +420 608 426 058 email: info@tjslovanhavirov.cz
Sekretář: Hykl Robin – tel: +420 774 221 123 email: sekretar@tjslovanhavirov.cz
Člen vedení: Mrózek Jakub tel: +420 734 249 238

Co je potřeba?

První měsíc máte u nás zdarma, aby si každý vyzkoušel, co florbal obnáší a jestli ho baví. Stačí pouze dorazit na kteroukoliv tréninkovou jednotku a začít. Každý z hráčů by měl po čase vlastnit svou certifikovanou (nálepka IFF) florbalovou hůl. Florbalovou hůl lze zapůjčit po domluvě s trenérem. Každý hráč by měl dále vlastnit míček a vhodnou sportovní obuv(klubové trenýrky a dres se jménem lze objednat u trenéra nebo ve fanshopu).
Pro přijetí člena do TJ Slovan Havířov musí každý zájemce vyplnit online registraci zde. Aby se hráč mohl účastnit ligových soutěží, musí být členem České florbalové unie. K jejímu podání dojde automaticky po vyplnění registrace. Licence – u kategorií přípravek, elévů, ml. žáků, st. žáků a dorostů je licence zdarma, junioři a muži platí 500 Kč.

Členské příspěvky

Členské příspěvky se nově platí ročně nebo půlročně a slouží k uhrazení nákladů na haly, vybavení a trenéry. Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích a ke startu v soutěžních utkáních TJ Slovan Havířov. Jelikož trénujeme na více místech po Havířově, vaše dítě má možnost navštěvovat trénink i 4x týdně(podle možností dané kategorie) a stále budete platit stejnou výši příspěvků.
Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu. Tabulku členských příspěvků naleznete v sekci členské příspěvky.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu.
Rodiče, kteří u nás mají dvě a více dětí, platí plnou část příspěvků pouze za první dítě. Za každé další platí pouze polovinu příspěvků.

Licenční poplatky ČF

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek(platí pouze pro kategorie Junioři a Muži). Za hráče tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je ČF stanoven na 500 Kč za hráče. Částku 500 Kč budou vybírat trenéři během měsíce srpna, u nových členů při převzetí přihlášky. Nebo je možné tuto částku uhradit na klubový účet s popisem Licence a jménem hráče.

Ligové zápasy a společné financování cestovného

Nominaci na zápasy zveřejní trenér dané kategorie vždy na tréninku před zápasy. Datum a čas zápasů naleznete na našich webových stránkách nebo v členské sekci. V oddíle je zavedeno společné financování nákladů cestovného na zápasy tak, že každý výjezd na zápas mimo Havířov je potřebná pomoc rodičů s jejich auty.

Průkazky pojištěnce a pojištění členů

Před každým ligovým zápasem je nutné, aby se každý hráč identifikoval občanským průkazem nebo u dětí mladších 15 let kartičkou pojištěnce či její kopií (dodejte trenérům). Hráči jsou pojištěni pouze při ligových utkáních. Upozorňujeme, že během tréninků či přátelských zápasů nejsou členové TJ Slovan Havířov nijak pojištěni. Úrazové pojištění je nutno sjednat si individuálně!

Lékařská prohlídka

Každý hráč musí mít platnou zdravotní prohlídku od svého obvodního lékaře, bez které nemůže nastoupit do soutěžního utkání. Nejedná se prohlídku pro profesionální sportovce od specializovaného doktora, florbalisti jsou výkonnostní sportovci! Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo vyhlášku, která má za cíl chránit zdraví sportovců a předejít tak akutním zhoršením zdravotního stavu během sportovní činnosti, které mohou mít fatální následky. Veškeré sportovní organizace včetně českého florbalu jsou tak zavázány tuto vyhlášku dodržovat. Především je ale v zájmu každého sportovce mít neustále přehled o svém zdravotním stavu. Více informací naleznete zde https://tjslovanhavirov.cz/cfbu-upozornuje-na-povinne-zdravotni-prohlidky . Vaši prohlídku poté nahrajete do členské sekce.

Florbalové a sportovní vybavení + DRESY

Pro nákup veškerého sportovního a florbalového vybavení (florbalovou hůl, vaky, atd.) kontaktujte svého trenéra nebo se informujte na tel. čísle +420 608 426 058 (p.Labuz). Náš oddíl disponuje různými slevami – nekupujte drahé hokejky, které lze zakoupit se slevou o několik stovek levněji. Existuje také možnost zakoupení svého vlastního dresu se jménem, více informací Vám podají na vyžádání trenéři, nebo si dres jednoduše objednáte v sekci fanshop.

Trenéři rodičům

Na závěr bychom rádi apelovali na Vás rodiče, snažte se k tréninkům přistupovat zodpovědně a dohlédněte, aby děti nepřemohla lenost. Jedině při pravidelné a poctivé účasti na trénincích a zápasech se mohou zlepšovat a pomáhat tak sobě i svému týmu. Všechny děti mohou v soutěžích nastupovat za svou věkovou kategorii + o jednu vyšší (této možnosti budou trenéři často využívat, aby děti sbírali nové zkušenosti).