KEMP Smilovice 2018 – zrušení druhého turnusu

Z důvodu nenaplnění minimální kapacity druhého termínu našeho soustředění (5.8-10.8.2018) určeného pro žáky ročníků 2003-2006 jsme byli bohužel nuceni tento termín zrušit. Zálohy vám budou vraceny prostřednictvím vašich trenérů zpět.

První turnus určený pro přípravku a elévi se koná beze změn!

Děkujeme za pochopení a omlouváme se tímto ta způsobené problémy