Mikuláš navštívil trénink elévů a přípravky

Na ZŠ. Hrubína nás 6. prosince navštívil Mikuláš společně s čertem a andělem a to konkrétně na tréninku elévů a přípravky. Děti se nebály a zarecitovaly Mikulášovi básničky a někdo i dvě. Mikuláš je pak odměnil sladkou odměnou.

Trénink pak pokračoval společně s rodiči, kteří si mohli zkusit jak (ne)snadný ten florbal je.

Slovan

🙂