Nezapomeňte na pololetní a čtvrtletní platbu příspěvků

Blíží se nám termín placení členských příspěvků! Prosíme o uhrazení v řádném termínu….

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně převodem nebo vkladem na bankovní účet č. 2100491838/2010.

2) pololetní splátka – Polovina částky je uhrazena do 20. září 2019 a druhá do 20. března 2020 Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaké pololetí daná splátka je a příjmení člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 1.pololetí 2019/20.

3) čtvrtletní splátka – Čtvrtina částky je uhrazena do 20. září 2019,druhá do 20. prosince 2019, třetí do 20. března 2020 a čtvrtá do 20. června 2020. Při platbě zadejte jako variabilní symbol prvních 6 čísel rodného čísla člena, v poznámce pro platbu uveďte za jaký měsíc daná splátka je a jméno člena. Příklad poznámky: Jan Novák – 2. čtvrtleti 2019.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!