Schůzka s rodiči pro přípravku a elévy

Vážení rodiče,

rádi bychom vás pozvali na společné setkání trenérů a vedení klubu, kde se proberou plány na sezónu, fungování v našem oddílu, pravidla a povinnosti ale bude zde hlavně prostor pro vaše dotazy. Tyto setkání proběhnou vždy 2x v průběhu sezóny a očekáváme, že přinesou pozitivní změny a také třeba větší zapojení rodičů.

Toto setkání je důležité a vaše účast je nutná.

Setkáme se v pondělí 11.10. v 17:00 na MSH Slávia nahoře v kanceláři.

Děkujeme a budeme se na vás těšit