Tour de club zavítá do Havířova

Trénuj s těmi nejlepšími…

Český florbal se nechal inspirovat úspěšnými projekty z jiných sportů a nyní spouští projekt, který má za cíl inspirovat, motivovat a edukovat malé oddíly, které vychovávají budoucí generace českých florbalových reprezentantů. Tato akce je pro kluby zcela zdarma a možnost přihlásit se do projektu Tour de Club mají všechny oddíly, které mají alespoň dvě mládežnická družstva.

Slovan Havířov se zapojí do tohoto nového projektu, který má za cíl edukovat oddíly k lepší práci s mládeží. Na tréninku, který se uskuteční ve čtvrtek 21.6.2018 na MSH Slavia od 16:30 bude možnost shlédnout profesionálně vedený trénink elévů a žáků pod vedením Jakuba Mendreka, Ivo Jochmana a Radomíra Mrázka.

Zveme všechny hráče, trenéry a rodiče aby se přišli podívat na MSH!!!

Výše zmíněná sestava u Vás realizuje mini-školení pro vedení, trenéry a rodiče. Dále odvede ukázkový trénink, kdy s Vašimi dětmi bude trénovat hráč či hráčka z elitní soutěže a regionální metodik bude během tréninku diskutovat obsah tréninku s přihlížejícími trenéry a rodiči. Cílem je ukázat trenérům a rodičům, co by se v dané kategorii mělo na tréninku učit, jak by se to mělo učit a zdůvodnit, proč by se to mělo učit. Základní body Vám nastiňujeme níže:

CO – obsah tréninku

• Trénink je zaměřen na všestranný pohybový rozvoj, ovládání míčku a cvičení jeden proti jednomu
• Trénink má za cíl naučit děti se rozhodovat samostatně, rychle a až poté správně
• Úvod tréninku realizujeme formou her, které mají návaznost na další náplň tréninku
• Hlavní část tréninku realizujeme herní formou a do průpravných cvičení vkládáme soutěžní prvky
• V tréninku pracujeme s dětma ve skupinkách i individuálně
• Hra na malém prostoru je základem našeho tréninku

JAK – způsoby učení

• Pozitivní atmosféra je základ pro kvalitní trénink
• Trénink dětem vytváří prostor pro vlastní seberealizaci
• Odpovědnost za výkon necháváme převzít samotné děti
• Ve cvičení záměrně zaměřujeme pozornost dětí na klíčové body techniky
• S obtížností cvičení pracujeme individuálně
• Chválíme činnost a energii vloženou do úsilí, nikoliv hráče samotné
• V komunikaci používáme otevřené otázky a vyvarujeme se slovíčka NE

PROČ – důvody k nastíněnému obsahu tréninku

• V rámci zachování zdraví respektujeme věkové zákonitosti vycházející z biologického věku dítěte
• Obsah cvičení a her je v souladu s nejnovějšími vzdělávacími trendy napříč sportovními hrami
• Při komunikaci aplikujeme nejnovější poznatky z psychologických výzkumů

Zveme všechny hráče, trenéry a rodiče aby se přišli podívat na MSH!!!

Budeme se na Vás těšit

zdroj: ceskyflorbal.cz