Výše a způsob placení příspěvků pro sezónu 2018/2019

V letošním roce jsme se rozhodli změnit výši a způsob placení členských příspěvků a to hned z několika důvodů. Došlo k mírnému navýšení u všech kategorií (s výjimkou přípravky a elévů), jelikož počty tréninků a náklady spojené s nájmy hal a tělocvičen se za poslední dva roky zvýšily. Dále narostl počet licencovaných trenérů, které posíláme pravidelně na placené semináře a školení. Stále nakupujeme nové vybavení a s námi získáte slevu na jeho nákup. Florbalová unie taktéž každý rok zvyšuje nároky na pořadatelskou službu a její počet. Zrušili jsme také registrační příspěvek pro děti do 15 let, který byl 150 Kč, ten je nyní zahrnut v příspěvcích. Dotujeme také soustředění a dva největší turnaje v České Republice. Členské příspěvky a jejich výše se nezměnila už 10 let, a i ve srovnání s dalšími sporty se jedná o jedny z nejnižších, proto jsme se také rozhodli pro tuto změnu.

Druhou velkou změnou je způsob placení. Namísto měsíčních plateb se mohou příspěvky platit ročně, půlročně nebo čtvrtletně. Toto nám napomůže k lepší kontrole a přehlednosti.
Podrobné informace naleznete na našich webových stránkách v sekci: Členské příspěvky.
Věříme, že s Vámi dále porosteme jako doposud.

Děkujeme za pochopení