Členské příspěvky

Členské příspěvky 2021/2022

Členské příspěvky se platí ročně nebo půlročně a slouží k uhrazení nákladů na haly, vybavení a trenéry. Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích a ke startu v soutěžních utkáních TJ Slovan Havířov. Jelikož trénujeme na více místech po Havířově, vaše dítě má možnost navštěvovat trénink i 5x týdně(podle možností dané kategorie) a stále budete platit stejnou výši příspěvků.
Níže najdete výši příspěvků pro danou kategorii.

KategorieVěkČástkaSplátkaLicence
Muži 19+4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
500,-
Junioři - extraliga17-18 let6500,-ročně 6500,-
500,-
Dorostenci15-16 let4400,-ročně 4400,-
pololetně 2200,-
neplatí se
Starší žáci13-14 let4200,-ročně 4200,-
pololetně 2100,-
neplatí se
Mladší žáci11-12 let4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
neplatí se
Elévové8-10 let3800,-ročně 3800,-
pololetně 1900,-
neplatí se
Přípravka 5-7 let3600,-ročně 3600,-
pololetně 1800,-
neplatí se

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně bezhotovostně převodem přes členskou sekci, kde vám bude vygenerována platba a variabilní symbol. Vyberte si jednu ze dvou variant, jak budete příspěvky platit:

1) roční splátka – Celá částka je uhrazena do 30. září 2021.

2) pololetní splátka – Polovina částky je uhrazena do 30. září 2021 a druhá do 28. února 2022. Odeslaná platba se automaticky odečte z celkové částky.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti nebo emailem o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu.

Druhé dítě se slevou 50%. Rodiče, kteří u nás mají dvě a více dětí, platí plnou část příspěvků pouze za první dítě. Za každé další platí pouze polovinu příspěvků.
Pro nové členy platí první měsíc zdarma.
V případě sociální nouze možnost domluvy splátkového kalendáře.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti nebo emailem podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu.

Licenční poplatky ČF

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek(platí pouze pro kategorie Junioři a Muži). Za hráče tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je ČF stanoven na 500 Kč za hráče. Částku 500 Kč je nutno uhradit prostřednictvím členské sekce nebo na klubový účet s popisem Licence a jménem hráče.