Členské příspěvky

Členské příspěvky 2022/2023

Členské příspěvky se platí ročně nebo půlročně a slouží k uhrazení nákladů na soutěže, haly, vybavení a licencované trenéry. Dále získáte slevy na sportovní a florbalové vybavení u našich partnerů. Řádné hrazení členského příspěvku je podmínkou pro účast na trénincích a ke startu v soutěžních utkáních TJ Slovan Havířov. Jelikož trénujeme na více místech po Havířově, vaše dítě má možnost navštěvovat trénink i 4x týdně(podle možností dané kategorie) a stále budete platit stejnou výši příspěvků.
Níže najdete výši příspěvků pro danou kategorii.

KategorieVěkČástkaSplátkaLicence
Muži 19+4500,-ročně 4500,-
pololetně 2250,-
500,-
Junioři 17-18 let5000,-ročně 5000,-
pololetně 2500,-
500,-
Dorostenci15-16 let5000,-ročně 5000,-
pololetně 2500,-
neplatí se
Starší žáci13-14 let4500,-ročně 4500,-
pololetně 2250,-
neplatí se
Mladší žáci11-12 let4500,-ročně 4500,-
pololetně 2250,-
neplatí se
Elévové8-10 let4500,-ročně 4500,-
pololetně 2250,-
neplatí se
Přípravka 5-7 let4000,-ročně 4000,-
pololetně 2000,-
neplatí se

Placení členských příspěvků

Všechny platby členských příspěvků se provádí výhradně bezhotovostně převodem přes členskou sekci, kde vám bude vygenerována platba a variabilní symbol. Vyberte si jednu ze dvou variant, jak budete příspěvky platit.

1) roční splátka – Celá částka je uhrazena do 30. září 2022.

2) pololetní splátka – Polovina částky je uhrazena do 30. září 2022 a druhá do 28. února 2023. Odeslaná platba se automaticky odečte z celkové částky.
NESPRÁVNĚ ZADANÉ PLATBY NEMUSÍ BÝT SPRÁVNĚ PŘIŘAZENY!

Upozorňujeme na to, že dle stanov, je hráč členem spolku stále i když přestane platit příspěvky. Členem spolku přestává být až po podání písemné žádosti nebo emailem o ukončení členství a následném schválení žádosti výkonným výborem klubu.

Druhé dítě se slevou 1500 Kč. Rodiče, kteří u nás mají dvě a více dětí, platí plnou část příspěvků pouze za první dítě. Za každé další platí sleva na sourozence. O tuto slevu se prosím přihlaste.
Pro nové členy platí první měsíc zdarma.
V případě sociální nouze možnost domluvy splátkového kalendáře.

Osvobození od příspěvků

Osvobození od příspěvků v případě dlouhodobé nemoci nebo z jiných důvodů je možné jen se souhlasem výkonného výboru na základě písemné žádosti nebo emailem podané hráčem/zákonným zástupcem na adresu klubu.

Licenční poplatky ČF

Pro účast v soutěžních utkáních je potřeba mít každoročně zaplacen licenční poplatek(platí pouze pro kategorie Junioři a Muži). Za hráče tyto platby provádějí kluby hromadně vždy před každou sezónou a poplatek je ČF stanoven na 500 Kč za hráče. Částku 500 Kč je nutno uhradit prostřednictvím členské sekce nebo na klubový účet s popisem Licence a jménem hráče.